Høstfest i Logen

Mine brødre. Foreløpig informasjon; Arrangementskomitèen i Regulus planlegger Høstfest.

Dato er spikret. Logen reservert hos GunnarH. Det blir billettkjøp for brødre med/uten følge.

Vi tenker type havets festbord (skalldyr).
Som variasjon til tidligere med kjøtt/vilt.

Vi kommer med mer informasjon om litt. Men sett av tidspunkt i din kalender for Høstfest på Logen.