Bli medlem

Hvordan blir man medlem?

Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å bli medlem av Den Norske Frimurerorden. Du kan også sende inn en henvendelse om medlemskap direkte til Frimurerlogene i Ålesund. Om du er interessert i medlemskap må du henvende deg til en frimurer du kjenner og som er villig til å være anmelder. Det å søke om medlemskap er et fullstendig fritt valg, ingen skal overtales til bli medlem. Det dreier seg om et høyst personlig forhold.

Kriterier for medlemskap

Du må ha fylt 24 år.

Du må kunne gi din tilslutning til den kristne tro.

I våre lover står det: «Den Norske Frimurerorden, som en frittstående og selvstendig orden, krever tilslutning til den kristne tro som betingelse for å være medlem.» Frimureriet påtvinger imidlertid ikke sine medlemmer noen bestemt kristen trostolkning. De forpliktelser medlemskapet innebærer, er i ett og alt forenlig med alminnelige samfunnsmessige, kristne og moralske forpliktelser. Hvert medlem går inn i Ordenen ut fra sin egen tradisjon, sine egne referanser og sin egen trosoppfatning. Les mer om dette i vår brosjyre På kristen grunn.

God vandel.

Du kan ikke være dømt til ubetinget frihetsstraff, sikring eller forvaring eller være frifunnet for straffbar handling på grunn av utilregnelighet. Hvis domfellelsen gjelder ungdomsforbrytelser eller ligger langt tilbake i tid, kan man likevel vurdere om søknaden skal behandles.

Ordnet økonomi.

Du må være i stand til å ivareta dine økonomiske forpliktelser.

Ordenen tar bare opp menn.

Den Norske Frimurerorden tar bare opp menn som medlemmer, men det finnes også loger for kvinner, f.eks. Maria-ordenen.

Henvendelse vedrørende medlemskap

Kjenner du ingen frimurere? Da kan du sende en henvendelse direkte til Frimurerlogene i Ålesund gjennom skjemaet under. Du kan også sende en henvendelse til Frimurerordenen sentralt her.

Du må være eldre enn 24 år for å søke om opptak.

I våre lover står det: «Den Norske Frimurerorden, som en frittstående og selvstendig orden, krever tilslutning til den kristne tro som betingelse for å være medlem.» Frimureriet påtvinger imidlertid ikke sine medlemmer noen bestemt kristen trostolkning. De forpliktelser medlemskapet innebærer, er i ett og alt forenlig med alminnelige samfunnsmessige, kristne og moralske forpliktelser. Hvert medlem går inn i Ordenen ut fra sin egen tradisjon, sine egne referanser og sin egen trosoppfatning.


Frimurerlogene i Ålesund vil bruke informasjonen i dette skjemaet til å behandle din henvendelse.