Informasjon til brødrene

Høstfest i Logen

Mine brødre. Foreløpig informasjon; Arrangementskomitèen i Regulus planlegger Høstfest. Dato er spikret. Logen reservert hos GunnarH. Det blir billettkjøp for brødre med/uten følge. Vi tenker type havets festbord (skalldyr).Som variasjon til tidligere med kjøtt/vilt. Vi kommer med mer informasjon om litt. Men sett av tidspunkt i din kalender for Høstfest på Logen.

Høstfest i Logen Read More »